asianajaja asianajotoimisto lakiapu lakitoimisto

Asianajotoimisto Vantaa

Asianajotoimisto Johanna Karkia Oy on perustettu vuonna 2005, alusta saakka olemme palvelleet niin yksityishenkilöitä, kuin yrityksiä ja organisaatioita erilaisissa oikeusprosesseissa sekä sopimusjuridiikassa. Tarjoamme apuamme sopimusten laadintaan, riitatapausten sovitteluun, lainopilliseen neuvontaan sekä oikeudenkäynteihin. Paras ja oikea tapa vältää ristiriitatilanteita tai tulkintaerimielisyyksiä on hyvä, yksiselitteinen ja ennalta laadittu sopimus. Oikein laadittu sopimus suojaa sinua tai yritystäsi aiheettomilta vahingonkorvauskanteilta tai vaatimuksilta.

http://johannakarkia.com/

RSS: Lisätyt linkit   RSS: Muokatut linkit   Ohjeet   Tietosuoja   Sivu   Palaute

Vuodesta 2008: 5812 linkkiä ja 992 tagia.